Vrijwaringsverklaring

 

Instemming

Zodra u gebruik maakt van de inhoud van deze website en/of een opdrachtverlening of koop met PassieWebsite aangaat, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden van de website, met de Algemene Leveringsvoorwaarden en het Privacybeleid van PassieWebsite en met deze Vrijwaringsverklaring.

Verklaring

Op de voet van de artikelen 3 en 4 van de Gebruiksvoorwaarden van deze website en artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van PassieWebsite vrijwaart u PassieWebsite van elke winst- en/of inkomens- en/of vooruitgangsaanspraak van uw zijde. U neemt alle risico op zich van het toepassen van het geleverde door PassieWebsite en van het gestelde op de website. U stemt er mee in dat onze inhoud, diensten en producten bedoeld zijn om deze uit te proberen zonder enige garantie of pretentie.

Oriëntatie

Wij raden u aan u goed te informeren bij deskundigen voor u beslissingen neemt op het gebied van financiën, zaken, goederen en/of belastingen.

Achtergrond

Hoewel alle zorgvuldigheid wordt besteed aan het maken van, samenstellen van en/of bijdragen aan websites, video’s, e-boeken en advertentiefoto’s, al of niet in combinatie met marketingadvies, het verschaffen van informatie in allerlei vorm en/of de aanschaf van materialen, geven PassieWebsite en hetgeen de website vermeldt geen garantie op resultaten en vooruitgang.

PassieWebsite werkt naar beste weten en kunnen, met kwalitatief goede software samengesteld door kwalitatief goede developers, met een in de branche toegepaste weg naar een effectieve website en heeft het beste met u en uw bedrijfsresultaten voor. Resultaten passen niet bij iedere persoon en kunnen ook niet altijd verwacht worden. De dienstverlening van PassieWebsite en de informatie op deze website zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en grondig uitgeteste software. Het maken dan wel verkopen van onze materialen en het geven van marketingadvies zijn echter geen vervanging van een bedrijfsdoorlichting en/of een marktassessment. In een ideale situatie kan het daar wel in passen.

Mocht u vragen of klachten hebben, kunt u zich altijd tot ons wenden op support@passiewebsite.com.


De Vrijwaringsverklaring is op 25-06-2023 aangepast.

© PassieWebsite. Neem contact op als u geïnteresseerd bent in deze Vrijwaringsverklaring.